#1. கப்பல் வந்து செல்லுமிடம் து__முகம்

#2. அவ்வையின் நீதி நூல் கொன்__ வேந்தன்

#3. முறுக்கிற்கு பெயர் பெற்ற ஊர் மணப்பா__

#4. நமது உடலிலுள்ள ஓரஂ எலும்பு கா__ எலும்பு

#5. நாய் கு__த்தது

finish

Results

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments