#1. இ__ம்பு - ஓர் உலோகம்

#2. சி__த்தை - ஒரு காட்டு விலங்கு

#3. ஆ__ - நதியின் இன்னொரு பெயர்

#4. சி__மை - பெருமைக்கு எதிர்ச்சொல்

#5. ப__ந்து - ஒரு பறவை

finish

Results

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments